обала Увца обрасла зеленим растињем
долина Увца
прозирно чиста вода Увца
меандри
меандри
меандри