клупа у шуми
црквица
обасјана клупа на шеталишту
шума
импозантни четинари
чечари