жичара изнад Нове Вароши
жичара изнад Нове Вароши
хаски у снегу
зимска идила
зимски предео
четинари под снегом